De bevrijding van Best in 1944.


Tot begin jaren ’90 van de vorige eeuw werd algemeen aangenomen dat Best bevrijd was door de 101e Airborn Divisie van het Amerikaanse leger. De para-troopers hadden de opdracht om de doorgang van de strijdmacht over de corridor richting Nijmegen – Arnhem te realiseren. Zij streden van 17 tot 20 september aan de oostzijde van de toenmalige Rijksweg 's-Hertogenbosch - Eindhoven en hebben in feite het dorp nooit bereikt.


Het Britse grondleger, in dit geval de 15e Schotse Infanterie Divisie, had de opdracht om de flanken van de corridor te beschermen. Deze divisie werd onverwacht met een forse tegenmacht geconfronteerd in Best. De steenfabriek en de spoorlijn waren omgevormd tot vrijwel onneembare vestingswerken. Van 17 september tot 24 oktober voerden zij een verbeten strijd met de Duitsers. De 15e Schotse Infanterie Divisie en de 51e Schotse Highland Divisie hebben het front bewaakt en voorkomen dat de Duitse legermacht de corridor kon bedreigen. Er werd aangenomen dat hierbij 120 Britse soldaten sneuvelden. Onvoldoende aandacht kregen de talloze vermisten en zwaargewonden die stierven in een veldhospitaal. 


Eind 2019 werd het initiatief genomen om nader te onderzoeken wat de strijd werkelijk voor de 15e Schotse Infanterie Divisie heeft betekend. Al snel werd duidelijk dat het aantal gesneuvelden aanzienlijk hoger was dan eerder werd aangenomen. Dit hogere aantal was een resultaat van het combineren van 2 lijsten van gesneuvelden: de lijst “Hey” uit begin jaren ’80 en een aanvullende lijst van Peeters/Dijkhuizen Operatie Market Garden. Historicus Edwin Popken heeft nader onderzoek gedaan en de gesneuvelden opnieuw in beeld gebracht. Door digitalisering van bestanden, waardoor veel intensiever kon worden gezocht, kwam hij op een aantal van 171 gesneuvelden.


Meer informatie over de strijd om Best: Operation Market Garden - Battle at Best.

Meer informatie over Best in oorlogstijd en tijdens de bevrijding.

Meer informatie over Operatie Market Garden