Alle rechten worden voorbehouden. Alle informatie die op deze website is gepubliceerd mag niet worden opgeslagen, niet verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Schots Monument Best. Mocht u onjuistheden onderkennen dan worden wij daarvan graag op de hoogte gesteld. Wij zullen die beoordelen en indien plausibel corrigeren.

Voor geplaatste foto’s en video’s geldt dat wij altijd de rechthebbende(n) hebben proberen vast te stellen en te achterhalen. Mocht toch blijken dat wij zonder toestemming informatie, waarop auteursrechten rusten, hebben gebruikt en u van mening bent dat u rechthebbende bent, verzoeken wij dat onderbouwd per omgaande te melden. Wij zullen na positieve beoordeling deze informatie verwijderen of in overleg een voor beide partijen passende oplossing nastreven.

U kunt verzoeken of feedback richten aan: schotsmonument@gmail.com