De Stichting Schots Monument Best heeft de ANBI-status. 

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang en geen winstoogmerk heeft. Personen die rechtstreeks betrokken zijn bij de instelling moeten aan integriteitseisen voldoen. De instelling heeft een publicatieplicht.

Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over ANBI.