Waarom deze aanvulling op het huidige monument?

Het huidige Schots Monument is in 1994, 50 jaar na de bevrijding van Best, tot stand gekomen door een enthousiaste groep van betrokken inwoners. Tot dan leefde het idee dat Best was bevrijd door de Amerikanen (101e Airborne Division) maar dit bleek onjuist te zijn. Immers de Schotse Divisies hebben Best bevrijd na een harde strijd met de bezetter. Door de 15e Schotse Divisie is een dagboek bijgehouden waarin een hoofdstuk geheel is gewijd aan de strijd die in Best is gevoerd. In dit dagboek wordt melding gemaakt van 120 gesneuvelden, 526 gewonden en maar liefst 279 vermisten.

Door de gemeente Best is direct na de oorlog een lijst van gesneuvelden opgesteld, de lijst “Hey”. Andere informatiebronnen wijzen andere namen en aantallen aan. De lijsten combineren was een monnikenwerk omdat deze toen niet waren gedigitaliseerd. Het was eenvoudig onmogelijk om de juiste namen te vinden.

Er leefde al een tijdje de wens om een beter beeld te krijgen van de strijd en de gesneuvelden. Gezien de succesvolle samenwerking tussen Comité Herdenkingen Best en Erfgoedvereniging Dye van Best, bij het realiseren van het ‘Lancastermonument’ bij het museum Bevrijdende Vleugels, is een gezamenlijk initiatief ontstaan om het huidige Schots Monument te verrijken met een Wall of Honour en hiermee de gesneuvelden herkenbaar te maken. Op deze Wall of Honour worden de namen vermeld van alle Britten die, voor zover nu bekend, voor onze vrijheid in Best zijn gesneuveld. Nieuwe informatie, die door de digitalisering toegankelijk werd, is gebruikt om een zo volledig mogelijke lijst op te stellen. Diverse deskundigen zijn hiervoor geraadpleegd. Wij hebben een groot aantal namen kunnen traceren maar hierbij dient echter worden aangetekend dat een lijst nooit compleet zal zijn.

De immense opoffering van de Britten wordt nog nauwelijks gevoeld en veel Bestenaren weten niet wat hier heeft afgespeeld. Wij hebben de intentie om niet alleen het monument te verrijken maar ook om een beeld te geven van de gesneuvelden in Best door het vermelden van hun namen, rang en leeftijd.

De gevechten, die duurden van 17 september tot en met 24 oktober, hebben flinke sporen en een verwoest dorp achtergelaten. Uit documenten die door de gemeente zijn verzameld blijkt dat 80 % van alle woningen min of meer beschadigd waren waarvan ongeveer een kwart zodanig, dat deze moesten worden afgebroken, waaronder ook het oude gemeentehuis.

Het huidige monument is ontworpen door Antoinette Briët voorstellende een Schotse ruit waardoor een drietal Schotten naar de vrijheid springen. De aanvulling bestaat uit 5 plateaus die het huidige monument aan de achterzijde omringen waarop de namen en de wapens van de 15e Schotse Infanterie Divisie en de 51e Schotse Highland Divisie. Door middel van QR-codes krijgt u toegang tot meer informatie.

Wij hopen dat deze toevoeging het monument meerwaarde geeft en de herinnering levend houdt, want:

“Als je de mensen niet vernoemd, zijn ze er niet meer”.

Wil je meer weten over wat er in Best is gebeurd? Op deze site treft je een aantal verhalen aan die daarover meer vertellen en je een beter idee geven hoe Best is zoals het is.

De initiatiefnemers,

Harry Smits en Ad van de Wiel.