Schots Monument Best


Het Schots gedenkteken is opgericht ter nagedachtenis aan de militairen van de 15e Schotse Divisie en de 51e Highland Divisie die sneuvelden bij de bevrijding van Best.

Het gedenkteken zal worden uitgebreid met plaquettes die de namen bevatten van de omgekomen miltairen. Om dit te realiseren is de Stichting Schots Monument Best opgericht. De benodigde financiën zullen middels donaties bijeengebracht worden .

Trailer, wat gaat er gebeuren?