Scan de QR-code met de camera van uw mobiele telefoon en doe een donatie of 

klik hier of

stort een bedrag op rekeningnummer: 

NL11 RBRB 8841 7118 25 t.n.v. Stichting Schots Monument Best.

De stichting heeft de ANBI-status, daarmee kunt u fiscaal voordeel krijgen met uw donatie.

Er is inmiddels 20.000 aan donaties ontvangen. Het streefbedrag is €35.000

De volgende personen en organisaties hebben een schenking gedaan van €250,- of meer: