De Stichting Schots Monument Best is een initiatief van het Comité Herdenkingen Best en Erfgoedvereniging Dye van Best. 

Statutaire doelstelling:

De Stichting Schots Monument Best (SMB) heeft ten doel het realiseren van een uitbreiding op het  huidige 'Schotse Monument' in de gemeente Best. Dit ter herdenking van de nu bekende en omgekomen soldaten van de 15e en de 51e Schotse Divisies, in de periode van 17 september tot en met 24 oktober 1944, bij de bevrijding van de gemeente Best,  en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings  verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid:

De stichting acteert als toezichthouder op het Comité Schots Monument (CSM). Binnen dit comité zijn de activiteiten ondergebracht om tot de aanvulling op het huidige monument te komen. Binnen de organisatie opereren verschillende werkgroepen, die elk hun eigen taak hebben om de uitbreiding te realiseren. De inbreng van de bestuursleden en de leden van de werkgroepen bestaat uit het kosteloos leveren van arbeid, denkkracht, netwerk en goede spirit. 

Om de importantie te benadrukken en de gemeenschap te betrekken worden het basis- en voortgezet onderwijs en maatschappelijke organisaties in Best benaderd. 

De gemeente Best heeft haar medewerking toegezegd en staat garant voor het begrote bedrag voor de uitbreiding (€ 30.000). Daarnaast heeft de gemeente € 1.500 subsidie verstrekt. Om de benodigde financiën te verkrijgen wordt crowdfunding gestart, worden bedrijven aangeschreven en worden fondsen benaderd. Een eventueel batig saldo zal worden gedoneerd aan een goed doel, bij voorkeur aan de CWGC (Commonwealth War Graves Commission).